/ 3 نظر / 275 بازدید
*

بامزه است درست کردنش آسونه؟ آخه برای یه کار گروهی تو مدرسه برای حرفه یک پیشنهاد می خوام[متفکر][ناراحت][متفکر][ناراحت]

سحر

عالی بود

مبینا

بسیار عالی و واقعا هنرمندانه است[گل][تایید]