کاردستی مرغ با ظرف یکبارمصرف و کف دست!

 

کاردستی مرغ با ظرف یکبارمصرف و کف دست!

وسایل لازم :

1 عدد ظرف یکبارمصرف کوچک - 1عدد ظرف یکبارمصرف بزرگ

مقوا یا کاغذ سفید - مقوای قرمز - مقوای نارنجی - قیچی 

 چسب مایع - چشم عروسکی متحرک

شرح کار : ابتدا کودک یک دست خود را روی مقوا یا کاغذ قرمز  گذاشته و دور

آن را با مداد خط کشیده وقیچی کند سپس انگشت شصت خود را روی مقوا یا

کاغذقرمز گذاشته دورش را خط کشید و قیچی کند بعد از آن دست راست و

 چپ خودرا روی مقوا یا کاغذ سفید گذاشته و دور آنرا با مداد خط کشیده

 و قیچی کند روی مقوای نارنجی مطابق تصویر نوک و پاهای مرغ را کشیده

و قیچی کند در انتها همه ی تکه هایی را که در تصویر دوم برش داده مطابق

تصویر اول بچسباند. 

/ 0 نظر / 385 بازدید