دوران کودکی ...

دلبسته به سکه های قلک بودیم             دنبال بهانه های کوچک بودیم
رویای بزرگتر شدن خوب نبود                 ای کاش تمام عمر کودک بودیم

/ 1 نظر / 18 بازدید

خیلی وبلاگ با حالی دارید با آهنگهای دلنشین