شعر دست و پا

 

دست و پا

 

دست دست دست

دست می‌زنم با دستام

پا پا پا

پا می‌کوبم با پاهام

خوش خوش خوش

خوشحال و شاد و خندون

داد می‌زنم

آهای آهای من اینجام

آهای آهای من اینجام

چه خوب چه خوب

که دست دارم

هر چی بخوام برمی‌دارم

خم می‌شم و تو باغچه‌مون

یه عالمه گل می‌کارم

چه خوب چه خوب

که پا دارم

هر جا بخوام پا می‌ذارم

یواش می‌رم ، یواش میام

آسه قدم برمی‌دارم

دستاتو زود بیار جلو

نون بیار و کباب ببر

صحرا پر از گل شده باز

گل بیار و گلاب ببر

بیا با هم بازی کنیم

یه پا عقب یه پا جلو

گرگم و گله می‌برم

گرگم و گله می‌برم

دنبال من بدو بدو

 

/ 0 نظر / 245 بازدید