کاردستی بادکنکی ماهی

 

شما نباید یک بادکنک را به طور کامل باد کنید.  باید نصف آن را باد کنید. همیشه کار چرخاندن بادکنک را از قسمت گره ی آن شروع کنید.

برای درست کردن ماهی شما نیاز به یک بادکنک گرد و یک بادکنک دراز دارید. بادکنک شما باید قرمز باشد.

 

قدم اول_ سه چهارم بادکنک گرد را باد کنید.

214130243238177586210813614719689188018722613 آموزش ساخت کاردستی ماهی عید

قدم دوم_ بادکنک را بین پاهایتان قرا دهید و اطمینان یابید که گره آن به سمت زمین باشد. این کار بادکنک شما را به دو قسمت تقسیم می کند. همانند تصویر، کمتر از نصف بادکنک را برداشته و آن را بپیچانید. دو یا سه بار آن را بپیچانید. اگر شما این کار را صحیح انجام دهید، بادکنک شما شبیه شکل دو می شود.

9286130111213641504279862188110695718413 آموزش ساخت کاردستی ماهی عید

قدم سوم_ بادکنک شما باید شبیه شکل دو شود. بادکنک را بین پاهایتان قرار دهید. گره بادکنک باید به سمت زمین باشد. بخش بزرگ بادکنک بین پاهای شما قرار دارد و بخش کوچک بین دست هایتان است. بخش کوچک بادکنک را گرفته و همانند شکل آن را از وسط به دونیم کنید و آن را دو الی ۴ بار بچرخانید. اگر کارتان را خوب انجام دهید، بادکنک شما شبیه شکل سوم می شود.

24360115102149160184122062110478162188617913 آموزش ساخت کاردستی ماهی عید
18452495318119103932361821931251801852506713 آموزش ساخت کاردستی ماهی عید

قدم چهارم_ در این مرحله شما نیاز به بادکنک دراز دارید. سه چهارم بادکنک را باد کنید. حالا یک حباب درست کنید و آن را بچرخانید.

20110305123237602 4f13 آموزش ساخت کاردستی ماهی عید

قدم پنجم_ به شکل چهارم نگاه گنید. شما باید گره بالن را با دست بگیرید و و آن را دور انتهای اولین حباب بچرخانید این دم ماهی شما می شود. یعنی اولین حباب شما به دو تا تبدیل می شود.

34128159572021341651032191212012392371663622913 آموزش ساخت کاردستی ماهی عید

قدم ششم_ در این قسمت باید دم را برداشته و آن را به دور گره ی بادکنک گرد بپیچانید. به شکل ۵ نگاه کنید این بدن ماهی شماست.سپس بقیه بادکنک خود را به لب های ماهی رسانده و آن ها را با هم می پیچانید. بقیه ی بادکنک را گرفته و آن را به قسمت دم برده و آن ها را با هم بپیچانید. در آخر یک حباب دیگر درست کنید و آن را از وسط خم کنید و آن را با آن دم بپیچانید.

11722076170192921381712161122432362041416811625 آموزش ساخت کاردستی ماهی عید

حالا ماهی شما آماده است.

/ 0 نظر / 18 بازدید