/ 2 نظر / 23 بازدید
اولی های دز

با سلام خدمت شما من اولی هستم امروز از طریق وب تجربه های آموزشی قرآنی با وب سایت شما آشنا شدم .وبتون متنوع ، سرگرم کننده و بسیار پر محتواست . اگر اجازه بفرمایید با افتخار لینکتون کنم . آرزوی سربلندی و سلامتی برایتان دارم .

اولی های فردا .باباخان زاده

خطی کشید روی تمام سوال ها تعریف ها معادله ها احتمال ها خطی کشید روی تساوی عقل و عشق خطی دگر به قائده ها و مثال ها خطی دگر کشید به قانون خویشتن قانون لحظه ها و زمان ها و سال ها از خود کشید دست و به خود نیز خط کشید خطی به روی دفتر خط ها و خال ها خط ها به هم رسید و به یک جمله ختم شد با ایمان به خدا ممکن است تمام محال ها . . . دستانت پیوسته در دست خدا سفر ی بی انتهاست عشق به خدا (بابا خان زاده )