میلاد امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر و مرد مبارک و فرخنده باد

میلاد امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر و مرد مبارک و فرخنده باد

شعر بابا به مناسبت روز پدر تقدیم به همه پدران ایرانی

تق تق تق بر در زد               بابا از بیرون آمد             رفتم در را باز کردم

شادی را پیدا کردم             وقتی بابا را دیدم            فوری او را بوسیدم

بابا آمد نان آورد                   با لبخندش جان آورد      بابا خندید قه قه قه

مامان خندید به به به       با او روشن شد خانه     او شمع و ما پروانه  

/ 1 نظر / 24 بازدید
دبستانی ها

او علی ست .... ياس ها و نرگس ها در بي کران هاي گذرگاه هستي، عرشيان و زمينيان را در هاله اي از عطر و رويا مي برند؛ چرا که عطر وجودشان را از وجود علي (ع) به وديعت گرفته اند! آب هاي همه درياها از انعکاس نام او مي درخشند و مي خندند و نسيم هاي بهاري، در وزش لابه لاي شاخ و برگ هاي بيدهاي مجنون نام او را زمزمه مي کنند . نغمه خوش طنين نام اوست که اين گونه بلبلان عاشق را به ترنم در آورده است و بهشت براي خاطر او تمام زنبق هايشان را نثار زمينيان کرده است! او علي است؛ طبيبي که هر کجا که لازم باشد بر زخم ها مرهم مي نهد و دل هاي نابينا و گوش هاي ناشنوا و زبان هاي بي کلام را درمان مي کند. او علي (ع) است که غفلت و ناداني و حيرت و سرگرداني را معالجه و روشني هاي حکمت و عرفان را تقديم دل ها و جان هاي تشنه عاشق الهي مي کند.