برگه های مهارت باقیچی

این برگه های طراحی شده برای کمک به بچه ها در توسعه مهارت های

استفاده ازقیچی برای کودکان پیش دبستانی و آمادگی مناسب است

آنها را دراختیار کودک قرار داده و ازاو بخواهید از روی خط چین ها قیچی کند

این عمل باعث تقویت انگشتان دست-تقویت تمرکز و دقت - هماهنگی

بین چشم و دست کودکان (دست ورزی) می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 276 بازدید