باب الحوائج حضرت علی اصغر (ع)

یا باب الحوائج یا علی اصغر  ای کوچکترین شهید کربلا

مهدی زهرایم و با اشک غم گل می کنم

درد تنهایی و غربت را تحمل می کنم

گر چه خود حبل المتینم لیک وقت مشکلات

من به قنداق علی اصغر توسل می کنم

التماس دعا

/ 3 نظر / 13 بازدید
قنبرپور

هر دم به گوش مي رسد آواي زنگ قافله ، اين قافله تا كربلا ديگر ندارد فاصله . حلول ماه محرم ، ماه پژمرده شدن گلستان فاطمه تسليت باد . التماس دعا