15 اسفند روز درخت کاری

 

شعر درخت به مناسبت روز درختکاری

 

۱۵ اسفند روز درخت کاری

مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارک

 

 

 

 

من یه درخت هستم          بلند و سبز هستم

 

تو خاک ریشه دارم        رو شاخه میوه دارم

 

پاک می کنم هوا را        شاد می کنم  شما را

 

اگر تو  ماه اسفند           تو یک نهال بکاری

 

سال دیگه می بینی          که یک درخت داری


 

 

/ 0 نظر / 91 بازدید