/ 3 نظر / 370 بازدید
مرسده

متشکرم

زهرا

وقـتـى خـداى مـتـعـال بـه مـن و شـمـا امر مى كند كه از او بخواهیم و طلب كنیم ، معنایش این است كه خداى مـتـعـال تـصمیم دارد كه آنچه را مى خواهیم ، به ما بدهد. لذا در روایت است كه :خداى متعال كریمتر از آن است كه باب دعا را باز كند، اما باب اجابت را ببندد.

حاسیس

مرسی