کودکان دیروز ...

کودکان دیروز یادتون میاد بعضی وقتا که نوک مداد میشکست دوباره نوک مداد رو میذاشتیم سر جاش و آروم مینوشتیم که در نیاد باز.لبخند

/ 1 نظر / 19 بازدید
نقدی پور

کاش به زمانی برگردیم که تنها دغدعه مان شکستن نوک مدادمان بود [لبخند]