عروسکهای کاغذی نمایشی

 

عروسک های کاغذی نمایشی

1- برای ساخت این کاردستی ساده ابتدا یک کاغذرنگی را (مثلا درسایز آ 4 )

به صورت عمودی به سه قسمت مساوی تقسیم کنید مطابق شکل یک

2- هر سه قسمت را روی هم تا بزنید

3- در ادامه به چهار قسمت تقسیم و به صورت بادبزنی تا بزنید

4 - توجه داشته باشید که انگشتان دست از قسمت بالا و پایین درون کاردستی کاغذی

 قرار می گیرد سپس مطابق تصویر اصلی به هر شکل حیوانی که دوست دارید

 کاردستی را تکمیل کنید

/ 1 نظر / 704 بازدید