اوریگامی قایق

کاردستی امروز بسیار آسان و ساده است. شما می توانید کمتر از پنج دقیقه آن را درست کنید.

1. ابتدا یک کاغذ رنگی بردارید. کار را از سمت سفید آن شروع کنید.

قایق کاغذی

 

2. کاغذ را در امتداد خط افقی نشان داده شده در بالا تا کنید. و حالا شما این شکل را خواهید داشت.

قایق کاغذی

 

3.  کاغذ را در امتداد خط عمودی نشان داده شده در بالا تا کنید و یک مثلث کوچکتر خواهید داشت.

قایق کاغذی

 

4. حالا تای کاغذها را باز کنید و شما خط تاهایی مانند این خواهید داشت.

قایق کاغذی

 

5. کاغذ را در امتداد خط افقی نشان داده شده در بالا ببرید و شما این شکل را خواهید داشت.

قایق کاغذی

 

6. کاغذ را در امتداد خط عمودی طوری تا کنید که قسمت بریده ی آن به سمت شما باشد.

قایق کاغذی

 

7. حالا نیمه ی پایینی را طوری تا کنید که به خط مرکزی برسد.

قایق کاغذی

 

8. نیمه ی بالایی کاغذ را به این صورت باز کنید.

قایق کاغذی

 

9. و آن را در امتداد خط عمودی به پشت تا کنید.

قایق کاغذی

 

10. بخشی از نیمه ی پایینی را به پشت تا کنید تا قسمت پایینی سطحی صاف داشته باشد.

قایق کاغذی

 

 

11. حالا قسمت نوک تیز سمت راست قایق را به سمت بالا تا کنید تا قایق شما کامل شود.

قایق کاغذی

 

12. حالا شما یک قایق زیبا دارید. امیدوارم از این کاردستی خوشتان آمده باشد.

/ 0 نظر / 21 بازدید