یادش بخیر کودکی مون

مبصر چهارساله ی کلاس
 به من بگو بدونم
 هر آدمی تودستاش
 چند تا دونه انگشت داره؟
 آقا اجازه هولم نکن
 دست و پاهام رو گم نکن
 آقا اجازه الان می گم
 زود تند سریع جواب می دم
 هر آدمی تو دست هاش
 یازده تا انگشت داره !
 آخه چطور یک همچین چیزی ممکنه مبصر چهارساله ی کلاس من؟
 آقا اجازه هولم نکن
 دست و پاهامو گم نکن
 ده و نه و هشت و هفت و شیش
 با پنج تا میشه یازده تا
 ده و نه و هشت و هفت و شیش
 با پنج تا میشه یازده تا

 کی یادشه ؟؟فرشتهلبخند

تقدیم به کودکان دیروز

/ 0 نظر / 53 بازدید