به وسیله این بازی ،کودک مفهوم نظم را درک می کند و تفکر منطقی در او ایجاد می شود. حس کنجکاوی کودک را تحریک می کند و او را وادار می سازد تا قوای ذهنی خود را در جهت رسیدن به هدف به کار گیرد.

این بازی به کودک می آموزد که چگونه از راه منطقی به حل مسائل بپردازد.

کودک ،با استفاده از پازل های مکعبی ، مفهوم سطح و حجم و ارتفاع را یاد می گیرد.

پازل از تصویر های سه یا چهار تکه شروع می شود تا عکس های پیچیده تری که بیست و چهار یا سی و شش قطعه را در بر می گیرد،درست می شود.

در عرضه پازل باید توجه داشت که با میزان سن کودک تهیه شود. پازل نباید آنقدر سخت با شد که کودک را ناامید سازد و نه آنقدر راحت که حوصله کودک سر رود ودر او ایجاد خستگی کند بلکه باید کودک را به مبارزه فرا خواند.او پس از کمی تلاش بتواند بر آن فایق آید تا برایش جذاب و شیرین باشد.

دقت داشته باشید که شکست کودک در بازی نباید از سه یا چهار مرتبه بیشتر باشد وگرنه برای شخصیت و سلامتی روانی کودک مضر است.

برای کودکان کوچکتر ابتدا باید از پازل های جا گذاردنی برای آموزش آنها استفاده کرد. چون حتی زمانی که کودک قادر به درک  قسمت های مختلف نیست به وسیله آزمایش و خطا به راحتی می تواند جای واقعی آنها را پیدا کند.

اهداف و فواید پازل

  • موجب پرورش دقت بینایی و حس بساوایی کودک می شود.
  • تشخیص فرم،اندازه،رنگ، شکل
  • پرورش قوه ی تکلم و افزایش دامنه واژگان جدید.
  • موجب پرورش دقت و حافظه کودک می گردد.
  • کودک یاد می گیرد اجزا هستند که شکل واقعی و اصلی را تشکیل می دهند.
  • کودک برای کامل کردن مجبور است شکل اصلی را به خاطر بسپرد و جهت خطوط را دنبال کند.مهارت در این کار به یادگیری خواندن و نوشتن کمک می کند.